BESKYTTELSE AF PRIVATLIV – DK

Beskyttelsen af dit privatliv er altafgørende. Denne fortrolighedspolitik opsummerer beskyttelsen og anvendelsen af alle personoplysninger du kan give til os, når du bruger vores mobile bestillings-applikation eller vores bestillings-hjemmeside (herefter fællesbenævnt ”Tjenesten”). EU’s generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) giver endvidere større gennemskuelighed og kontrol i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.
Denne fortrolighedspolitik gælder for din brug af Tjenesten uanset kontekst, hvad enten dette sker via digitale mobilløsninger – herunder (men ikke begrænset til) mobil, tablet eller andet udstyr/teknologi (”Enheder”).
HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPLYSNINGER
OrderYOYO ApS (“OrderYOYO”) er dataansvarlig for dine personoplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ordreoplysninger, betalingsoplysninger og andre data, som kan identificere dig – samlet defineret som “Personoplysninger”), som du giver i forbindelse med køb af varer (som defineret i “Vilkår og betingelser”) gennem Tjenesten. I det følgende er udtrykkene ”vi”, ”os” eller ”vores” tiltænkt som referencer til OrderYOYO.
Vores oplysninger og kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside og/eller via Tjenesten samt under afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI
Vi behandler personoplysninger – som beskrevet i denne fortrolighedspolitik – til en række forskellige formål, som er nærmere beskrevet under afsnittet “Hvordan og hvorfor vi bruger dine personoplysninger” nedenfor. Vi behandler følgende kategorier og typer af oplysninger:
Oplysningskategori Specifik oplysningstype
Kontaktinformation Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
Transaktionsoplysninger Ordredata (herunder også evt. kommentarer til bestillingen), købshistorik, betalingsoplysninger, betalingskortoplysninger

Markedsføring Samtykke til markedsføringsformål, enhedspoletter
Cookies Du kan finde en omfattende liste i Cookie-politikken (som findes under afsnittet “Cookiepolitik” nedenfor)

HVORDAN OG HVORFOR VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER
Herunder er et overblik over formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i forskellige situationer:
• Håndtering af ordrer: Oprettelse af konto med henblik på at kunne administrere ordrer og genfinde information ved kommende bestillinger, samt registrering af og gennemførsel af betaling for din ordre, som vi deler med den enkelte restaurant. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opkræve betaling for vores ydelse, samt lade restauranten vide, hvilken bestilling, der skal klargøres og leveres.

• Kontrol og fejlretning af Tjenesten. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne rette fejl på samt forbedre Tjenesten, herunder gøre den mere brugervenlig.

• Besvarelse/håndtering af henvendelser (support eller tekniske forespørgsler mv.). Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne yde relevant kundeservice og/eller teknisk support.

• Udsendelse af elektronisk markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen er markedsføringslovens § 10, idet vi kun udsender elektronisk markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil.

• Anvendelse af cookies. I forbindelse med vores anvendelse af cookies, kan der ske behandling af dine personoplysninger, fx oplysninger om din IP-adresse. Retsgrundlaget for vores behandlingen er for cookies til funktions- og analyseformål: GDPR § 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne udarbejde statistik over brugernes anvendelse af Tjenesten samt optimere brugeroplevelsen, og for cookies til markedsføringsformål: GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, idet behandlingen sker på grundlag af det samtykke, du evt. har givet.

Vi kan anonymisere dine personoplysninger ved at ekskludere information, der knytter oplysningerne til dig. Vores brug af anonymiserede oplysninger er ikke underlagt denne fortrolighedspolitik, idet oplysningerne ikke længere kan bruges til at identificere dig.

FRAMELDELSE (TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE)
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder eller tilbud, kan du trække dit samtykke tilbage ved at administrere dine præferencer for markedsføringskommunikation via e-mail og SMS. Det kan du gøre ved at gå til “Min profil”-siden. Alternativt kan du fravælge denne kommunikation ved hjælp af funktionen for afmelding i selve markedsføringsmaterialet (eksempelvis ved at klikke på linket for afmelding i bunden af en nyheds-e-mail, eller ved at sende en SMS i henhold til vores instruktioner).
For at styre push-beskeder skal du gå til din telefon eller tablets side for indstillinger og ændre indstillingerne for push-beskeder. Hvis du slår push-beskeder fra, vil du ikke længere modtage opdateringer om dine ordrer via push.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi lagrer dine personoplysninger så længe, du har en konto hos os, eller så længe, det kræves, for at kunne levere Tjenesten til dig. Vi vil også lagre og anvende dine personoplysninger som nødvendigt i henhold til overholdelsen af vores lovmæssige forpligtelser eller håndhævelsen af vores aftaler.
Formål Opbevaring
Håndtering af ordrer Kontaktoplysninger og købshistorik anonymiseres 18 måneder efter sidste brug af kontoen eller seneste bestilling, og som følge deraf vil disse herefter ikke falde ind under betegnelsen ‘Personoplysninger’.

Besvarelse af henvendelser Oplysninger relateret til konkrete henvendelser, opbevares i [12] måneder efter den seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.

Elektronisk markedsføring Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger til brug for markedsføring i [2] år efter vores seneste udsendelse af markedsføring (medmindre du har trukket dit samtykke tilbage forinden).

Cookies Du kan se opbevaringsfrister for de enkelte cookies i vores oversigt over cookies her.

DU KONTROLLERER DINE OPLYSNINGER
Du har særlige rettigheder, som hjælper dig med kontrollere dine personoplysninger, og vi ønsker at gøre det nemt for dig at udøve disse rettigheder:
Ret til indsigt
Hvis du spørger os, vil vi bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, og såfremt vi gør dette, vil vi give dig en kopi af disse.
Ret til berigtigelse Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at bede om, at vi korrigerer eller fuldender dem.
Ret til sletning samt ret til begrænsning af behandling Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette oplysningerne eller begrænse brugen af disse.
Ret til dataportabilitet Du har ret til at få de personoplysninger, vi behandler om dig, udleveret i et struktureret, alment brugt og maskinlæsbart format samt at anvende dette andetsteds.
Ret til indsigelse samt tilbagetrækning af samtykke Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder behandling til direkte markedsføring. Se det foregående afsnit for flere detaljer om, hvordan du kan fravælge markedsføring.
Klageret Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Læs mere herom på www.datatilsynet.dk

Skriv venligst en mail til privacy@orderyoyo.com, hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder der er nævnt ovenfor. Hvis du kontakter os, bedes du forklare den ønskede handling. Vær opmærksom på, at du kan opdatere dine oplysninger samt slette din konto permanent via din profil.
For at beskytte dine oplysninger skal vi bede dig bekræfte din identitet. Det vil derfor være praktisk, hvis du kontakter os via en e-mailadresse, der er knyttet til din profil konto, og/eller inkluderer en henvisning til et ordrenummer.
HVIS DIN ANMODNING SKYLDES, AT DU ER UTILFREDS MED VORES TJENESTE, SÆTTER VI PRIS PÅ, HVIS DU VIL UDDYBE BAGGRUNDEN FOR, AT DU HAR FREMSAT DIN ANMODNING. DREJER DIN ANMODNING SIG OM INDSIGT, VIL VI SÆTTE PRIS PÅ, AT DU UDDYBER, HVORDAN DU ØNSKER OPLYSNINGERNE UDLEVERET, SÅ VI KAN IMØDEKOMME DIN ANMODNING PÅ DEN MEST HENSIGTSMÆSSIGE MÅDE. BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til fastholdelse af et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, behandlingen af data indebærer – især i form af hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller adgang til transmitterede personoplysninger, der er opbevaret eller på anden måde behandlet – under hensyntagen til vores aktuelle tekniske formåen, udgifterne til gennemførelsen og arten af samt omfanget, konteksten og formålet for behandlingen såvel som risikoen for varierende sandsynlighed for/omfang af individers rettigheder og friheder. Adgang til personoplysninger er begrænset til autoriseret personale, der har en legitimt forretningsmæssigt formål i forbindelse med adgangen til dine personoplysninger. I tilfælde af et brud på datasikkerheden forpligter vi os til at håndtere dette på en hensigtsmæssig og rettidig måde.

COOKIEPOLITIK
HVORFOR BRUGER VI COOKIES?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller mobilenhed, og hentes derfra ved efterfølgende besøg. OrderYOYO bruger cookies til at forbedre og lette dit besøg. Vi bruger ikke cookies til at gemme personoplysninger. Du kan indstille din enhed til at acceptere eller afvise sporingsfunktioner via indstillingerne på denne. Bemærk dog, at hvis du gør dette, vil du muligvis ikke kunne bruge visse dele af Tjenesten.
Der findes to forskellige typer cookies: Permanente og midlertidige (sessionsbegrænsede cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer eller mobil i en periode på højst 12 måneder. Sessionsbegrænsede cookies er midlertidige og forsvinder, når du lukker sessionen i browseren.
Vi bruger tredjepartscookies til indsamling af statistik i samlet form ved hjælp af analyseværktøjer såsom Google Analytics. Både permanente og midlertidige cookies (sessionsbegrænsede) anvendes.
Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, har du mulighed for at fjerne denne funktion. Vi anbefaler, at du bruger følgende vejledninger til, hvordan du fjerner cookies i de forskellige browsere:
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Internet Explorer
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Mac OS
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Google Chrome
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Microsoft Edge
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Mozilla Firefox
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Ipad, Iphone, Ipod touch
Hvis du ønsker yderligere vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og slette de cookies, som ligger på din harddisk, kan du følge dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering/
Hvilke typer af cookies burger vi? Læs mere.
DELING AF PERSONOPLYSNINGER (MODTAGERE)
I forbindelse med leveringen af Tjenesten til dig, kan vi overlade dine personoplysninger til vores databehandlere (leverandører af system, hosting, markedsføringsaktiviteter mv.).
Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere (fx transport-/kurerfirmaer, som skal levere de bestilte varer).

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med overladelsen af oplysninger til vores databehandlere, kan vi overføre dine personoplysninger til USA. Overførselsgrundlaget er EU-US Privacy Shield, idet der er truffet afgørelse om, at modtagerne i USA har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS
Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler til denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os ved at skrive til os på følgende adresse:
OrderYOYO ApS
Masnedøgade 26
2100 København Ø
Danmark
via e-mail på: privacy@orderyoyo.com

Læs vores databehandleraftale her
Data_Processing_Agreement_May2020_FINAL